Asia Machinery Solutions Co., Ltd.

về AMS

Tên công ty Asia Machinery Solutions Co., Ltd.(Tên viết tắt: AMS)
Ngày thành lập Ngày 15 tháng 03 năm 2006
Vốn điều lệ 90 triệu yên
Kỳ kế toán Ngày 31 tháng 12
Người đại diện Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành đại diện: Yasuhiro Osaki
Nội dung kinh doanh Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô nói chung/ kinh doanh xây dựng/ kinh doanh kho bãi/ kinh doanh công nghiệp điện/ cho thuê, sửa chữa và buôn bán máy xây dựng
Kinh doanh đại lý bảo hiểm tai nạn/ thủ tục xuất nhập khẩu/ vận tải đường biển/ đại lý vận tải hàng không/ kinh doanh cho thuê xe
Ngân hàng giao dịch The Bank of Kyoto, Ltd. (phòng kinh doanh trụ sở chính)/ THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. (chi nhánh Kyoto)/ THE SHIGA BANK, LTD. (chi nhánh Kyoto)
Đại lý bảo hiểm Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc/ Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd/ Nisshin Fire & Marine Insurance Co., Ltd.
Mã số giấy phép kinh doanh
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô nói chung 近運自貨第419号
Kinh doanh kho bãi 近運交物第153号
Kinh doanh xây dựng 国土交通大臣 許可(般-27)第25828号
 

Công trình dân dụng, công trình xây lắp – đào đắp, công trình kết cấu thép, công trình sơn phủ, công trình xây dựng, công trình gia công đá, công trình điện, công trình lắp đặt máy móc thiết bị.

Văn phòng kiến trúc sư hạng nhất Đăng ký thống đốc tỉnh Kyoto số 02503 (26A)
Địa chỉ các văn phòng
Trụ sở chính 1-1 Kisshoin Kannondominami-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, 601-8347
TEL(075)662-8885 FAX(075)662-8882
Phòng kinh doanh Kyoto 1-1 Kisshoin Kannondominami-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, 601-8347
TEL(075)662-8885 FAX(075)662-8882
Phòng kinh doanh Shiga 520-1 Deba, Ritto-shi, Shiga-ken, 520-3041
TEL(077)554-9102 FAX(077)554-9103
Phòng kinh doanh Minakuchi 7 Hinokigaoka Minakuchi-cho, Koka-shi, Shiga-ken, 528-0068
TEL(0748)62-5962 FAX(077)553-7557
Phòng kinh doanh Maizuru 1036 Aza Shimoagu, Maizuru-shi, Kyoto-fu, 624-0914
TEL(0773)75-7878 FAX(0773)75-3222
Công ty liên kết ・Nippon Salvage Service Co., Ltd
Asia Machinery Solutions Vietnam
・Asia Machinery Solutions Korea

Triết lý doanh nghiệp

Nhằm mục đích kết nối khu vực ASEAN – Đông Nam Á đang phát triển đáng kể, với khu vực Đông Á gồm các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vốn đã có kinh nghiệm về hệ thống doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng doanh nghiệp tiên tiến, bằng những hoạt động kinh doanh và phương pháp đa dạng, chú trọng các lĩnh vực xây dựng, hậu cần, logistics và năng lượng tái sinh, Asia Machinery Solutions cung cấp giải pháp và dịch vụ thật sự cần thiết cho đa dạng khách hàng trên từng khu vực, mong muốn cống hiến, góp phần vào sự phát triển đặc thù của các doanh nghiệp khu vực.

Chúng tôi hướng đến thị trường trước hết là trong nước Nhật Bản, tiếp đến là những nơi có đầu tư pháp nhân như Hàn Quốc, Việt Nam và Châu Á – nơi còn tiếp tục phát triển trong tương lai, coi trọng văn hóa và lịch sử phong phú đặc thù, và thái độ khiêm tốn đối với môi trường và cuộc sống người dân ở đó, chú trọng nhiều hơn đến tương lai của khách hàng và xã hội. Do đó, để lan truyền niềm tin từ khách hàng sang niềm tin từ xã hội, chúng tôi sẽ luôn thực hiện công việc với chất lượng cao và an toàn, tiếp tục theo đuổi giải pháp cần thiết cho xã hội và tương lai.

「Future in Focus」

Lịch sử

Tháng 06 năm 1986 Thành lập Nippon Crental Co., Ltd. tại Ritto, Shiga với vốn điều lệ 10 triệu yên
Tháng 02 năm 1997 Chuyển trụ sở Nippon Crental Co., Ltd. từ Ritto, Shiga sang Minami, Kyoto
Tháng 03 năm 2006 Thành lập Nissal Logistics Co., Ltd. tại Ritto, Shiga với vốn điều lệ 20 triệu yên
Tháng 02 năm 2007 Nissal Logistics Co., Ltd. nâng vốn điều lệ lên 50 triệu yên
Tháng 03 năm 2009 Nissal Logistics Co., Ltd. nâng vốn điều lệ lên 80 triệu yên
Tháng 06 năm 2010 Thay đổi thương hiệu Nippon Crental Co., Ltd. thành Asia Machinery Solutions Co., Ltd.
Tháng 11 năm 2010 Nissal Logistics Co., Ltd. mở văn phòng kinh doanh Minakuchi
Tháng 12 năm 2010 Nissal Logistics Co., Ltd. mở văn phòng kinh doanh Maizuru
Tháng 09 năm 2012 Chuyển văn phòng kinh doanh Maizuru sang Shimoagu, Maizuru-shi.
Tháng 06 năm 2013 Nissal Logistics Co., Ltd. mở văn phòng kinh doanh Kyoto
Tháng 07 năm 2014 Nissal Logistics Co., Ltd. sáp nhập với Asia Machinery Solutions Co., Ltd.
Sau sáp nhập, thay đổi thương hiệu thành Asia Machinery Solutions Co., Ltd.
Sau sáp nhập, chuyển trụ sở chính từ Ritto-shi, Shiga-ken sang Minami-ku, Kyoto-shi
Sau sáp nhập, vốn điều lệ thay đổi thành 90 triệu yên